Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSowe
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
    
UWAGA! Aplikacja w trakcie testów.
"Zapraszamy kierowników projektów (7.PR UE) i ich zespoły badawcze do korzytania z aplikacji "PROBAD" - narzędzia wspomagającego zarządzanie projektami badawczymi w UW we współpracy z Biurem Obsługi Badań, kierownikami oraz sekcjami finansowo-księgowymi jednostek podstawowych UW.

 1. Moduł wspomagający zarządzanie środkami finansowaymi projektu oraz planowanie zatrudnienia
 2. Moduł wspomagający zarządzanie czasem pracy – planowanie, rejestrowanie i rozliczanie czasu pracy
Moduł I:
 1. Obejmuje podstawowe informacje o projekcie tzw. fiszka informacyjna/wizytówka projektu
 2. Umożliwia m.in:
  • sporządzenie szczegółowego kosztorysu projektu w celu należytego zaplanowania wydatkowania środków przyznanych przez grantodawcę/-ów na cały okres realizacji projektu,
  • - sporządzenie planu zatrudnienia,
  • monitorowanie wydatków w poszczególnych okresach sprawozdawczych,
  • przeliczanie wydatków ponoszonych w PLN na EUR wg kursu dobowego Europejskiego Banku Centralnego umożliwiające minimalizowanie ryzyka kursowego,
  • zestawianie budżetu grantu głównego z komplementarnymi źródłami dofinansowania, w tym z MNiSW.

Moduł II: Obejmuje wzór karty czasu pracy określony w załączniku do Uchwały nr 234 Senatu UW z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wynagrodzenia zwanego wynagrodzeniem uzupełniającym za pracę na rzecz projektu finansowanego ze źródeł zewnętrznych - Regulamin Uniwersytetu Warszawskiego wynagradzania za pracę na rzecz projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych oraz możliwość rejestrowania czasu pracy w systemie elektronicznym.

Obydwa moduły uwzględnają zróżnicowany poziom dostępu do informacji oraz możliwości ich edytowania przez poszczególnych użytkowików aplikacji "PROBAD". W celu uzyskania informacji szczegółowych prosimy o kontakt z BOB: tel.: 55 20743 lub badaniauw@gmail.com